بیمه مسئولیت

فردی در حال فشار دادن یکی از دکمه های آسانسور است و پایین کادر تیتر بیمه آسانسور چیست و 3 پوشش اصلی آن نوشته شده است

بیمه آسانسور چیست و 3 پوشش اصلی آن

بیمه آسانسور که با بیمه مسئولیت آسانسور شناخته می‌شود، چرا که این بیمه نامه نوعی بیمه مسئولیت است. اگر ملک بلوک شما آسانسور مخصوص به خود را دارد، درک الزامات تهیه بیمه آسانسور و اینکه چگونه ممکن است بر بیمه آپارتمان شما تأثیر بگذارد، مهم...
دو فرد در حال قرار داد بستن که دست یکدیگر را به نشانه توافق گرفته اند و در کنار آن روی میز یک نماد عدالت و یک پوتک قاضی قرار دارد و پایین کادر تیتر شرایط و پوشش بیمه مسئونلیت وکلا نوشته شده است

شرایط و پوشش بیمه مسئولیت حرفه ای وکلا چگونه است.

حتی باتجربه ترین وکیل نیز ممکن است مرتکب اشتباهی شود که می‌تواند‌ منجر به شکایت گران قیمت شود. بنابراین بیمه مسئولیت حرفه ای وکلا بیمه ای واجب برای پوشش  اینطور خسارت هاست که در ادامه درباره پوشش های آن و چرا شرکت های حقوقی برای...
پرسنل داروخانه در اسکرابی آبی در حال نشان دادن داروها به خانومی میانسال است در پایین کادر متن پوشش های بیمه مسئولیت داروسازان و داروخانه ها شامل چه مواردی می‌شود نوشته شده است.

پوشش های بیمه مسئولیت داروسازان و داروخانه ها شامل چه مواردی می‌شود؟

برای داروسازان و مسئولین داروخانه ها همیشه این امکان وجود دارد که سخت تلاش کنند تا به وضعیت فعلی خود برسند و یک اقدام انضباطی پیش بینی نشده یا شکایت نادرست عواقبی بزرگ بر آینده شغلی و مالی آنها داشته باشد. بنابراین بیمه مسئولیت داروسازان...

7 بیمه مهندسی که هر مهندسی باید بشناسد!

در مهندسی، یک اشتباه ساده می تواند باعث شود که پروژه از مسیر منحرف شود و منجر به تاخیر یا سایر مشکلات جدی شود، همین باعث می‌شود بیمه مهندسی ضروری باشد.  این بیمه نامه ها، بیمه مسئولیت حرفه ای، غرامت کارگران و سایر سیاست ها،...
چندین تکه معکبی چوبی که با نماد های مختلف بیمه مسئولیت رو هم قرار گرفته اند و دستی در حال قرار دادن آخرین تیکه چوبی قرمز رنگ با یک مثبت روی آن است در پایین کادر تیتر بیمه مسئولیت چیست و انواع آن نوشته شده است

بیمه مسئولیت چیست و 3 دسته بندی کلی آن

بیمه مسئولیت یکی از 3 دسته های اصلی انواع بیمه نامه است که از بیمه‌نامه های ضروری برای افرادی است که صاحب کسب و کارهایی هستند که بر هر طریقی ممکن است به شخص ثالثی صدمه جانی یا مالی وارد کنند. این بیمه از اهمیت...