حوادث مختلف و فردی که چندین لامپ به شکل بادکنک در دست دارد و ایده بیمه حوادث را دارد

حوادث معمولا زمانی اتفاق می‌افتند که انتظارش را ندارید. بیمه حوادث لایه ای از حفاظت مالی است که در صورت بروز این حادثه های غیرمنتظره در دسترس است. این مزایا معمولا به صورت یکجا پرداخت می شود که می توانید از آن برای رهایی از هزینه های پیش بینی نشده پس از تصادف ها استفاده کنید.

بیمه حوادث چیست؟

بیمه حوادث که به عنوان بیمه حوادث تکمیلی یا بیمه حوادث شخصی نیز شناخته می شود، برای صدمات تصادفی مزایایی را با تحت عنوان پوشش پرداخت می کند.

تاثیری که ممکن است یک تصادف معمولی بر اوضاع مالی شما داشته باشد را در نظر بگیرید. از آنجایی که شما هرگز نمی دانید چه زمانی ممکن است شما یا یکی از اعضای خانواده تان در یک حادثه صدمه ببینید، یک بیمه نامه حوادث می تواند مفید باشد.

این بیمه نامه چه خسارت هایی را تحت پوشش قرار می‌دهد؟

 

بیمه حوادث آسیب های ناشی از یک حادثه را  تحت پوشش قرار می‌دهد. این پوشش ها شامل:

 • سوختگی شدید
 • شکستگی استخوان، در شرایط خاص، حتی اگر نتایج نشان دهد هیچ استخوانی شکسته نیست، می‌توان از مزایای آن پس از آزمایش‌های تشخیصی مانند اشعه ایکس نیز استفاده کرد.
 • نقص عضو
 • ازکارفتادگی کامل و دائمی ناشی از حادثه
 • ابتلا به بیماری‌هایی مثل هاری، سیاه زخم و کزاز
 • هزینه‌های درمانی ناشی از وقوع حوادث
 • پارگی یا پیچیدگی رگ‌ها و عضلات
 • اقدام برای نجات افراد یا اموال از خطر و حادثه
 • مسمومیت شیمیایی یا غذایی
 • صدمه ناشی از تاثیر مواد خورنده مانند اسید
 • فوت به دلیل غرق شدن، برق‌گرفتگی، سقوط و خفگی

انواع بیمه نامه حوادث

بیمه حوادث مانند بیمه تکمیلی انواع گوناگونی دارد. بیمه حوادث شامل تعداد زیادی زیر شاخه است که هر کدام از آنها موارد مختلفی را تحت پوشش خود قرار می‌دهند.

انواع مختلف بیمه حوادث در کنار بیمه تکمیلی شرکت‌های بزرگ بیمه (برای آشنایی با آنها میتوانید مقاله 8 تا از بهترین شرکت های بیمه ایرانی بخوانید) می‌تواند مبلغ زیادی از هزینه‌های درمان افراد را براساس موارد مندرج در بیمه‌نامه کاهش دهد. انواع مختلف بیمه حوادث شامل موارد زیر می‌‍‌شود:

 • دانش آموزان
 • خانواده
 • دانشجویان
 • نوروزی
 • گروهی کوتاه مدت
 • مهد کودک
 • حوادث انفرادی
 • حوادث سازمان‌ها
 • حوادث راننده

1. بیمه دانش آموزی

دختر نشسته با پای زخم به همراه یک خانماین بیمه نامه به محافظت از دانش آموزانی که ممکن است در حین شرکت در فعالیت های ورزشی یا غیر ورزشی تحت حمایت مدرسه، بازی و غیره، در داخل یا خارج از محوطه مدرسه آسیب ببینند، کمک می‌کند.

پوشش های این بیمه:

 • هزینه های درمان در نتیجه تصادف
 • هزینه های شکستگی و درمان دندان آسیب دیده
 • تکه تکه شدن، از بین رفتن و فلج شدن
 • هزینه های درمان شکستگی

2. بیمه حوادث خانواده

این بیمه به شما کمک می کند تا هزینه های پزشکی و سایر هزینه هایی را که ممکن است پس از آسیب تصادفی متحمل شوید، بپردازید. این شامل درمان اضطراری، اقامت در بیمارستان، معاینات پزشکی، و همچنین سایر هزینه‌هایی است که ممکن است با آن‌ها مواجه شوید، مانند نیازهای حمل و نقل و اسکان.

3. بیمه دانشجویان

این بیمه کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه در طول هر سال تحصیلی را تحت‌ پوشش قرار می‌دهد. در هر واقعۀ ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و ارادۀ بیمه شده بروز کرده و منجر به جرح، نقص عضو، از کار افتادگی و یا فوت بیمه شده گردد، بر حسب این بیمه نامه تحت پوشش قرار می‌گیرد..

 موارد تحت پوشش بیمۀ حوادث تحصیلی:

 • هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه

پرداخت غرامت، صرفاً به مصدومان حوادث تعلق می‌گیرد (مطابق ضوابط بیمه‌گر). حوادث ناشی از زلزله، حوادث ناشی از فعالیت های ورزشی، حوادث ناشی از هدایت موتورسیکلت نیز تحت پوشش بیمه می‌باشند.

 • نقص عضو، از کارافتادگی کلی یا جزئی دائم ناشی از حادثه

نقص عضو جزئی یا کامل مثل نابینایی کامل، قطع نخاع، ناشنوایی کامل، برداشتن فک پایین و … .

 • فوت ناشی از حادثه

4. بیمه حوادث نوروزی

در قوانین این بیمه نامه، سرپرست خانواده با پرداخت حق بیمه، کلیه افراد خانواده را در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه روز در مدت تعطیلی نوروزی در داخل و خارج از کشور بیمه می نماید. در این نوع بیمه نامه تعهدات بیمه گر شامل فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دائم (کلی و جزیی) ناشی از حوادث مشمول بیمه همسر و فرزندان بیمه گذار می باشد.

پوشش اصلی این بیمه نامه شامل نقص عضو کلی در اثر حادثه، نقش عضو جزئی در اثر حادثه و فوت در اثر حادثه می باشد. هم چنین این بیمه نامه دارای پوشش فرعی (اختیاری) است که شامل هزینه پزشکی ناشی از حادثه می باشد.

5. بیمه حوادث گروهی کوتاه مدت

 در قراردادهای بیمه حوادث گروهی معمولاً کلیه کارکنان موسسه با شرایط خاص و سرمایه‌های معین یا تناسبی از حقوق، تحت پوشش بیمه حوادث و یا بیمه حوادث تکمیلی عمر می‌باشد، قرار می‌گیرند و در زمان بروز خطرات فوت و نقص عضو و از کارافتادگی دائم و کامل غرامت آن به استفاده کننده و یا بیمه شده پرداخت می‌گردد. ضمناً در صورت تعهد پرداخت غرامت روزانه از کارافتادگی موقت در قرارداد بیمه حوادث جمعی غرامت مربوطه به بیمه شده پرداخت خواهد شد.

6. بیمه مهدکودک

این بیمه کاملا پوششی مشابه بیمه دانش آموزی و دانشجویی دارد که مختص به کودکان مهدکودکی است.

7. بیمه حوادث انفرادی

بیمه حوادث انفرادی پوشش های ضروری در برابر صدمات تصادفی را ارائه می دهد. با استفاده از آن، می‌توانید هزینه‌های پزشکی ناشی از تصادفات، مزایای بستری در بیمارستان را که به پرداخت هزینه‌های درمان جایگزین کمک می‌کند و (در صورت وقوع مرگ تصادفی) بازپرداخت دریافت کنید.

8. بیمه حادثه سازمان ها

طراحی یک جمع 10 نفره سازمانی دور میز نشسته در حال بحث  این بیمه نامه، برای شرکت کنندگانی که به طور تصادفی در فعالیت های حمایت شده توسط سازمان آسیب دیده اند، مزایایی را ارائه می دهد. از مزایا آن می توان برای کمک به پوشش هزینه های درمانی درصورت بروز حادثه و پرداخت غرامت اشاره کرد. این بیمه، به سازمان حامی کمک می کند تا ارزش خود را برای داوطلبان، اعضا یا شرکت کنندگان افزایش دهد.

9. بیمه حادثه رانندگان

 این بیمه نامه برای رانندگان، مخصوصا رانندگان بین جاده ای بوجود آمده است. اگر تصادف جاده ای داشته باشید، این بیمه هزینه های درمانی ناشی از آن را به شما پرداخت می‌کند و در صورت بروز ناتوانی دائمی (یا اگر تصادف منجر به فوت شما شود) به وارثه شما کمک می کند. و حتی اگر طرف دیگری در حادثه دخیل نباشد، غرامت پرداخت خواهد شد.

البته برای تصادف های شهری این بیمه پوششی در نظر نمیگیرد. برای پوشش آن نوع از تصادفات، بیمه شخص ثالث معمولا در نظر گرفته می‌شود. برای آشنایی بیشتر با این بیمه نامه و پوشش های آن مقاله بیمه ی شخص ثالث را بخوانید.

مدارک مورد نیاز برای انواع بیمه های حادثه

برای تحت پوشش قرار گرفتن هزینه ها، کلیۀ مدارک و مستندات پزشکی و بیمارستانی مرتبط با حادثه، از شروع تا خاتمۀ درمان، به خصوص مستندات مرتبط با روز وقوع حادثه و اولین مرجع درمانی مراجعه‌ شده نیاز است.

خرید بیمه حوادث

حال که با انواع این بیمه آشنا شده اید، میتوانید با شماره ۰۹۹۱۰۸۲۰۷۸۸ برای گرفتن مشاوره تماس بگیرید. مختصصان ما به شما در خرید اواع بیمه کمک خواهند کرد.

منبع:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *